OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Na OSH ČMS Jindřichův Hradec každý Sbor dobrovolných hasičů obdržel Přihlášky – evidenční karty všech svých členů. Přihlášky se měly z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů) podepsat a co nejdříve odevzdat zpět na OSH ČMS Jindřichův Hradec.  Žádáme níže uvedené Sbory, kteří dosud nevrátily podepsané Přihlášky a evidenční karty členů zpět na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec, aby tak co nejdříve učinily!

 

Bednáreček, Borová, Brandlín, Březina, Břilice, Cep, České Velenice, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná u Dačic, Dolní Skrýchov, Horní Němčice, Horní Pole, Horní Radouň, Hostějeves, Chlumec, Jilem, Kunějov, Kunžak, Lodhéřov, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Mirochov, Mosty, Novosedly nad Nežárkou, Písečné nad Dyjí, Pleše, Pohoří, Políkno, Popelín, Příbraz, Radlice, Řečice, Stajka, Stará Hlína, Stříbřec, Světce, Třeboň, Valtínov, Velký Ratrmírov, Záhoří, Zahrádky, Zdešov, Žíteč.

Sbor dobrovolných hasičů při přihlášení člena do SH ČMS přiveze na kancelář Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřichův Hradec s sebou Přihlášku a evidenční kartu člena SH ČMS vypsanou na počítači dle VZORU (tato Přihláška i Vzor vypisování byla Sborům nahrána na flash disk, který SDH předložil v kanceláři OSH), opatřenou razítkem SDH, řádně podepsanou starostou SDHčlenem, který chce do SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů vstoupit (u mladých hasičů jejich zákonným zástupcem) a přiveze s sebou také na flash disku fotografii přihlašovaného člena nahranou ve formátu jpg. a nadepsanou příjmením, jménem a ročníkem narození (mezi příjmením, jménem a ročníkem narození je pouze mezera nikoli čárky – podrobnosti k fotografiím máte vysvětleny zde v aktualitách v článku níže). V případě nedodání výše uvedeného, nebude moci být nový člen přijat.

Členské příspěvky na rok 2020 by měly být uhrazeny do 13. 12. 2019 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Také je často viděn jev, že složenkou zaplatíte za členy, které máte teprve přijímat, což NELZE, členský příspěvek se teprve hradí až po přijetí členů, nikoli dopředu.

 

Jen pro info přeplatky SDH rok 2019:   6x SDH Bílkov, 1x SDH Klec.

 

Pozor na ODHLÁŠENÍ ČLENŮ, které je také do 13.12.2019. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! Odhlásit člena můžete zasláním e-mailu na OSH a v odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

Valné hromady se konají v průběhu prosinec 2019 až leden 2020. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2019 a jeho hospodaření, Zprávu revizora rok 2019, Zaměření činnosti SDH na rok 2020. Plán činnosti výboru SDH na rok 2020. Zpráva VH SDH  bude zde na OSH J. Hradec každému SDH znova zkopírována na flash disk, který si opět Sbory přivezou, na toto volební období doznala změny, tudíž byly udělány opravy, nebo si zde můžete stáhnout vzorový tiskopis, který můžete přepisovat na váš SDH, ale u nás v evidenci má SDH již tento tiskopis každý Sbor nadepsaný a to samé platí o přílohách. Veškeré informace, máte zde na webových stránkách OSH. Nezapomeňte, že je volební rok 2020 – 2025, a proto ve všech SDH musí proběhnout volby všech funkcí. SDH pak má povinnosti předat na OSH ČMS J. Hradec: 1x Zprávu o VH SDH, Přílohu k RL sídlo ve 3 originálních provedeních, příloha Složení zvolených funkcí SDH ve 2 originálních provedeních (NE kopie).

 

Zajištění valných hromad sborů  ke stažení ZDE
Návrh na vedení valné hromady sboru ke stažení ZDE
Zpráva VH SDH  ke stažení ZDE

Dne 25. ledna 2020 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:00 hodin. Jelikož začíná pětileté funkční období od roku 2020 do roku 2025, je toto Shromáždění delegátů velmi důležité a tudíž povinné. Klíč pro volbu delegátů: 1 delegát na 10-50 členů v SDH a 2 delegáti na 50-100 členů v SDH. Sbory, které mají 10 a více žen vyšlou ještě 1 ženu jako delegátku. V příloze máte k dispozici ke stažení Pozvánku-návratku, každý delegát bude mít vyplněnou svou návratku, která musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 10. ledna 2020

 

Pozn.:     

V lednu 2019 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání předtisku Hlášení o činnosti SDH 2019 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění delegátů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění delegátů SDH             ke stažení ZDE

Předtisk Hlášení o činnosti SDH v letošním roce nezměnil podobu a již byl sborům nahrán v roce 2018 spolu s dokumenty na flash disk, který si na OSH přinesly, takže stačí jen přepsat rok a opravit činnost roku 2019. Nicméně předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2019 je také možno stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2019 je do 31. ledna 2020. 

Sbory by měli inventarizaci svého majetku provést do konce ledna 2020, podmínky jsou shodné s loňským rokem. Směrnice je uvedena v sekci DOKUMENTY → složka INVENTARIZACE.

Tiskopisy Vám již byly zaslány loni.

Dostává se k Vám třetí číslo Zpravodaje hasičského sportu v roce 2019, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.

Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují v mnoha oblastech – práce s mládeží, represe, prevence, ochrana obyvatelstva, historie a tradice. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích. Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své názory, postřehy a reakce.

 

Zpravodaj hasičského sportu naleznete ZDE

Problematika členských průkazů je následující:

 

 

Plastová průkazka – velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 cm, výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-Kč za kus. Na členském průkazu jsou povinné fotografie, a proto si každý Sbor digitálním fotoaparátem vyfotí své členy, velikost foto na pas, tzn. výška 4,5 x šířka 3,5 cm, ve formátu jpg. je následně přehraje do počítače, kde ke každé fotografii nadepíše Příjmení jméno a ročník narození (mezi ročníkem nemusí být čárka)př. Pondělíček Lukáš 1972, následně nahraje na flash disk a soubor všech členů najednou v SDH přiveze na OSH, které jim fotografie nahraje na centrální evidenci SDH. Průkazka může obsahovat symbol EYCA (European Youth Card=Evropská karta pro mladé)a je pouze pro členy od 3 do 30 let, kterou lze využít slevy a výhody pro cestování, kulturu, ubytování, stravování, sport, dopravu, nakupování, služby či vzdělávání. Požádat se ale musí na zvláštním formuláři a tento symbol má platnost pouze 4 roky – podmínka této organizace, slevy platí max. po dobu 4 let – průkazka pak bude stát od 3 do 18 let 10,- Kč a od 18 do 30 let věku 30,- Kč. Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci           

Nabídku na pojištění od Hasičské vzájemné pojišťovny naleznete ZDE.

 

Kontakt:  

HVP, a.s. České Budějovice

Mgr. Jiří Žižka – zástupce   

tel. 602 409 324; 387 437 905

email: zizka@hvp.cz ; budejovice@hvp.cz

 

nebo

 

HVP, a.s. Jihlava

Ing. Stanislav Hron – zástupce   

tel. 724 011 016; 561 207 528

email: hron@hvp.cz

 

Dnes, tj.  29. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen e-mail, kde byl termín odevzdání tohoto formuláře – vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů posunut na 31. března 2019 (viz e-mail v příloze).  Na Příloze č. 1 bude otisk razítka SDH a originální podpis a odevzdáte ji pak na OSH ČMS J. Hradec. Také se zde dočtete, že tento formulář budete pak odevzdávat každým rokem a to v daném původním termínu.

 

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                           ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

Dnes, tj.  25. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen požadavek o vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů (viz v příloze ke stažení), která se má odevzdat do 31. ledna 2019. Zejména to platí pro SDH, kteří se zapojují do různých soutěží – viz příloha ke stažení Směrnice sportovních oddílů SH ČMS – schválena VV SH ČMS 7.12.2018 a podepsána 8.12.2018), kterou pečlivě pročtěte. Také máte v příloze email SH ČMS od pana Michala Kolky.

 

 

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS.doc             ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                            ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek