OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2021, který naleznete v sekci SOUTĚŽE → složka KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ

Upozorňujeme, že všechny soutěže a akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných opatřeních z hlediska nákazy SARS-CoV-2, z tohoto důvodu si vždy ještě ověřujte, zda se akce koná či nikoli. Dále upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“ (zde v Aktualitách).

V Kalendáři soutěží OSH rok 2021 nebudou dodatečně prováděny změny.

 

Kalendář soutěží pro rok 2021     ke stažení ZDE

V důsledku nastalé situace s koronavirem SARS-CoV-2 se v sobotu 6. března 2021 od 7.30 hodin NEKONÁ školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň. Nový termín Vám bude oznámen zde na webových stránkách OSH.

 V důsledku nastalé situace s koronavirem SARS-CoV-2 se v sobotu 23. ledna 2021 od 9.00 hodin NEKONÁ v Domě dětí a mládeže Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Nový termín Vám bude oznámen na e-mailové adresy SDH.

Dne 8.5.2021 se od 7:30 hodin v Plavsku koná okresní soutěž v PS muži a ženy. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže. Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. dubna 2021.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS + přihlášky       ke stažení ZDE

V sobotu 6. března 2021 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky.  Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou kvalifikaci – minimálně II. kv. stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“  Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, musíte se závazně přihlásit do 19. 2. 2021 na Přihlášce, která je zde vložena ke stažení a odeslat na adresu:  

 

Sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

 

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. 

Z tohoto důvodu opět upozorňujeme na odevzdání příslušného předtisku, který také byl sborům nahrán na flash disk, který si na OSH přinesly. Tiskopis se musí vyplnit na počítači a odevzdat s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do kolonky pod originál podpis starosty, který musí být samostatně) do 31. března 2021 na:  Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec. Podrobné vysvětlení v sekci DOKUMENTY → složka PŘEHLED O MAJETKU.

Daňové přiznání se podává vždy do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2020 do 31.3.2021) a  tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

V případě, že je vaše jednotka neakceschopná z důvodů, souvisejících s nákazou COVID (pozitivní, karanténa apod.), žádáme o nahlášení této skutečnosti na Krajské operační informační středisko HZS Jihočeského kraje.

Příloha pro velitele JSDHO            ke stažení ZDE

V příloze naleznete vyhlášení trenérského kurzu, kde máte odkaz pro přihlášení. 

Nevíme, jaká tou dobou budou Opatření na COVID19, takže je možné že budou změny.

 

Z důvodu vládních opatření se Kurz trenérů III. třídy v termínu 7. 11. –  8. 11. bude konat formou přednášek online a z tohoto důvodu můžeme navýšit kapacitu tohoto kurzu o dalších 30 míst, zájemci se mohou přihlásit na https://1url.cz/@trenerskykurzshcms

 

Kurz trenérů požárního sportu III. třídy    otevřete a naleznete ZDE

Bylo vydáno Opatření Vedení SH ČMS, které bude platit k 5. 10. 2020. Čtěte přílohy!

 

Opatření SH ČMS k 5.10.2020 otevřete a naleznete ZDE 

Sbírka zákonů ČR, částka 158 – 2020 otevřete a naleznete ZDE

Dne 23. ledna 2021 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 11. ledna 2021.

Pozn.: V lednu 2021 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasílána pošta přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2020 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH             ke stažení ZDE

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2021 změnila podobu. Každý Sbor ji má předvyplněnou zde na OSH ve své složce a zástupce SDH si ji může přijet nahrát na svůj flash disk, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách, a to v sekci SOUTĚŽE → třetí složka Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží.

I v tomto roce je potřeba, aby každé SDH, které sportuje (tzn. v roce účast alespoň 1 soutěž -pohárová, liga atd) tuto přílohu dodalo na OSH ČMS J. Hradec nejpozději do 31. ledna 2021.

Předtisk Hlášení o činnosti SDH v letošním roce nezměnil podobu a již byl sborům nahrán spolu s dokumenty na flash disk, který si na OSH přinesly, takže stačí jen přepsat rok a opravit činnost roku 2020. Nicméně předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 je také možno stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2020 je do 31. ledna 2021. 

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Bc. Milan Garhofer

mobil: 728 888 240


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat