OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 je možno si stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2018 bude

do 31. ledna 2019.

Inventura za rok 2018 bude probíhat ve dnech 2. ledna – 4. ledna 2019. Po tuto dobu bude OSH ČMS Jindřichův Hradec uzavřeno.

Vyzvedněte si na OSH ČMS Jindřichův Hradec Přihlášky a evidenční karty členů SH ČMS, které změnily podobu z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Přihlášky se musí podepsat a odevzdat zpět do 30.9.2018

Vážení starostové a starostky, bratři a sestry,  

oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil starosta SH ČMS v Praze Ing. Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.

Čest jeho památce!

POZOR !!!  Pro velký zájem ze strany SDH zasíláme přílohu pro zápis sumarizace Aktivity SDH předtisku Hlášení SDH, stačí po každé akci vypsat počty a ty se Vám na konci tabulky vždy automaticky načtou a ke konci roku stačí je jen do předtisku Hlášení SDH přepsat. Pro evidenci, si jednotlivé tabulky můžete i koncem roku vytisknout, pak jen smažete všechny zápisy aktivit a během následujícího roku budete provádět nové zápisy Vaší aktivity. Tento soubor tabulek obsahuje jako poslední tabulku i Taktická a prověřovací cvičení.

 

 Aktivita k Hlášení SDH + Takt.prov.cvičení       ke stažení ZDE

VÝZVA !!!  Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

POZOR !!!  Stáhněte si nové tabulky na vyznamenání zde v sekci DOKUMENTY → složka STATUT VYZNAMENÁNÍ → podsložka ŽÁDOSTI O VYZNAMENÁNÍ.

Jména členů si v tabulce 1-Žádost o vyznamenání SDH musíte znova přepsat, stejně tak i v 2-Evidence udělených vyznamenání SDH, ostatní můžete ze starých tabulek překopírovat. Žádost o vyšší vyznamenání si jen stáhněte, tu vypisujete až při požádání.

Vážené sestry starostky a bratři starostové,

dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o oslovení SDH, které mají prapor a budou mít zájem se zúčastnit slavnostního setkání praporů u příležitosti 100. Výročí založení Československa, které proběhne 15. září 2018 od 13,00hod v rámci Trocnovských slavností v Trocnově. Pokud by účast potvrdilo 10 – 15 SDH z každého okresu, tak by to myslím přispělo k důstojnosti celé akce. Počty SDH mi prosím pošlete do 22.června, aby byl čas objednat stuhy.

 

Za spolupráci předem velice děkuji a přeji krásné červnové dny, s úctou  

Mgr. Jiří Žižka

ředitel pobočky HVP, a.s.

starosta SHČMS Jihočeského kraje

Lannova 63,37001 České Budějovice

zizka@hvp.cz

V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s tímto výročím, mimo konání různých oslav, byla navržena a schválena SH ČMS pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i  fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany (viz příloha). Medaile mohou udělit SDH, OSH, KSH a SH ČMS.  Distribuci bude provádět OSH ČMS Jindřichův Hradec na základě sumarizačních objednávek.  Cena za kus je 150,- Kč (vč. DPH). Závazné objednávky zasílejte na email: oshjh@seznam.cz do 31. května 2018.

držitelé průkazu rozhodčí, kteří se zúčastní okresních soutěží v roce 2018, se musí závazně nahlásit z důvodu stravného na OSH ČMS Jindřichův Hradec do termínů, které jsou v OZ soutěží, nenahlášený rozhodčí nebude započítán do stravy. Pro přehled:

 

5.5.2018 okr. soutěž PS muži a ženy              do 19.4.2018

26.5.2018 okr. soutěž hry Plamen MH+D       do 11.5.2018

6.10.2018 okr. soutěž ZPV MH+D                  do 21.9.2018

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích.  Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) a tiskopisy i se vzory. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poznámky pod originál podpisový záznam) do 31.3.2017 na:  Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      možno stáhnout ZDE

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2016    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2016      možno stáhnout ZDE

 

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2017    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2017      možno stáhnout ZDE

 

VZOR průvodního dopisu – podvojné účetnictví        ke stažení ZDE

VZOR – příloha č. 2 (2 strany – jen náhled)

VZOR – příloha č. 3 (3 strany – jen náhled)

 

 

  

 

Dne 5.5.2018 se koná okresní soutěž v PS muži a ženy v Halámkách. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. dubna 2018.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS + přihlášky       ke stažení ZDE

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2018, který naleznete ve složce SOUTĚŽE v oddílu KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ. Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“. Dále v Kalendáři soutěží OSH rok 2018 nebudou dodatečně prováděny změny.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich