OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Dostává se k Vám letošní poslední číslo Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce. Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují nejen v rámci integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích. Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.

 

Zpravodaj hasičského sportu naleznete ZDE

Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

Vyzvedněte si IHNED na OSH ČMS Jindřichův Hradec Přihlášky a evidenční karty členů SH ČMS, které změnily podobu z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Přihlášky se musí podepsat a co nejdříve odevzdat zpět na OSH ČMS Jindřichův Hradec.

Vánoční nabídka O2 Family, která je opravdu bohatá, s extra slevami na telefony, tablety nebo notebooky:

  • až 4 000 Kč pro nové číslo v programu (převod stávajícího čísla od jiného operátora mimo O2 nebo aktivace nového)
  • až 3 000 Kč pro stávající zákazníky za věrnost

 

Detail je v přiloženém materiálu, který najdete ZDE a na www.o2family.cz/stedrevanoce

 

Valné hromady se konají v průběhu září až prosinec 2018. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2018 a jeho hospodaření. Zaměření činnosti SDH na rok 2019. Plán činnosti výboru SDH na rok 2019. Zprávu revizora rok 2018 a veškeré informace, které Vám byly poskytnuty na webových stránkách OSH. 

Členské příspěvky na rok 2019 by měly být uhrazeny do 14.12.2018 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindř.  Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Upozornění o nezaplacení čl. příspěvků bude zasíláno na emailové adresy. Jen pro info přeplatky SDH rok 2018: 1x SDH Oldřiš=120,-Kč a SDH Chlumec 10,- Kč.

Pozor na odhlášení členů, které je také do 15.12.2018Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 je možno si stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2018 bude

do 31. ledna 2019.

Inventura za rok 2018 bude probíhat ve dnech 2. ledna – 4. ledna 2019. Po tuto dobu bude OSH ČMS Jindřichův Hradec uzavřeno.

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) VZOR dopisu a příslušné tiskopisy. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poslední kolonky pod originál podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky-starosta SDH) do 31.3.2019 na: Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn SDH o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      ke stažení ZDE

 

MP_VZOR průvodního dopisu pro SR-podvojné  účetnictví      ke stažení ZDE

 

1_Příloha2_jednoduché účetnictví     ke stažení ZDE

 

1_Příloha3_podvojné účetnictví     ke stažení ZDE

Vážení starostové a starostky, bratři a sestry,  

oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil starosta SH ČMS v Praze Ing. Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.

Čest jeho památce!

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Problematika členských průkazů je následující:

 

 

Plastová průkazka – velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 cm, výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-Kč za kus. Na členském průkazu jsou povinné fotografie, a proto si každý Sbor digitálním fotoaparátem vyfotí své členy, velikost foto na pas, tzn. výška 4,5 x šířka 3,5 cm, ve formátu jpg. je následně přehraje do počítače, kde ke každé fotografii nadepíše Příjmení jméno a ročník narození (mezi ročníkem nemusí být čárka)př. Pondělíček Lukáš 1972, následně nahraje na flash disk a soubor všech členů najednou v SDH přiveze na OSH, které jim fotografie nahraje na centrální evidenci SDH. Průkazka může obsahovat symbol EYCA (European Youth Card=Evropská karta pro mladé)a je pouze pro členy od 3 do 30 let, kterou lze využít slevy a výhody pro cestování, kulturu, ubytování, stravování, sport, dopravu, nakupování, služby či vzdělávání. Požádat se ale musí na zvláštním formuláři a tento symbol má platnost pouze 4 roky – podmínka této organizace, slevy platí max. po dobu 4 let – průkazka pak bude stát od 3 do 18 let 10,- Kč a od 18 do 30 let věku 30,- Kč. Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci           

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich