OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

V případě, že je vaše jednotka neakceschopná z důvodů, souvisejících s nákazou COVID (pozitivní, karanténa apod.), žádáme o nahlášení této skutečnosti na Krajské operační informační středisko HZS Jihočeského kraje.

Příloha pro velitele JSDHO            ke stažení ZDE

V příloze naleznete vyhlášení trenérského kurzu, kde máte odkaz pro přihlášení. 

Nevíme, jaká tou dobou budou Opatření na COVID19, takže je možné že budou změny.

 

Z důvodu vládních opatření se Kurz trenérů III. třídy v termínu 7. 11. –  8. 11. bude konat formou přednášek online a z tohoto důvodu můžeme navýšit kapacitu tohoto kurzu o dalších 30 míst, zájemci se mohou přihlásit na https://1url.cz/@trenerskykurzshcms

 

Kurz trenérů požárního sportu III. třídy    otevřete a naleznete ZDE

Bylo vydáno Opatření Vedení SH ČMS, které bude platit k 5. 10. 2020. Čtěte přílohy!

 

Opatření SH ČMS k 5.10.2020 otevřete a naleznete ZDE 

Sbírka zákonů ČR, částka 158 – 2020 otevřete a naleznete ZDE

Dne 23. ledna 2021 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 11. ledna 2021.

Pozn.: V lednu 2021 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasílána pošta přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2020 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH             ke stažení ZDE

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2021 změnila podobu. Každý Sbor ji má předvyplněnou zde na OSH ve své složce a zástupce SDH si ji může přijet nahrát na svůj flash disk, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách, a to v sekci SOUTĚŽE → třetí složka Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží.

I v tomto roce je potřeba, aby každé SDH, které sportuje (tzn. v roce účast alespoň 1 soutěž -pohárová, liga atd) tuto přílohu dodalo na OSH ČMS J. Hradec nejpozději do 31. ledna 2021.

Předtisk Hlášení o činnosti SDH v letošním roce nezměnil podobu a již byl sborům nahrán spolu s dokumenty na flash disk, který si na OSH přinesly, takže stačí jen přepsat rok a opravit činnost roku 2020. Nicméně předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 je také možno stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2020 je do 31. ledna 2021. 

Sbory by měli inventarizaci svého majetku provést do konce ledna 2021, podmínky jsou shodné s loňským rokem. Směrnice je uvedena v sekci DOKUMENTY → složka INVENTARIZACE. Tiskopisy Vám již byly zaslány loni.

Valné hromady se konají v průběhu prosinec 2020 až leden 2021. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2020 a jeho hospodaření, Zprávu revizora rok 2020, Zaměření činnosti SDH na rok 2021. Plán činnosti výboru SDH na rok 2021, Hlášení o činnosti za rok 2020, Přílohu č.  1 – počet sportovců na rok 2021.

 

Poznámka:

Zde podotýkáme, že některé Sbory ještě nemají zaregistrovánu Valnou hromadu z roku 2019/2020, tedy volební rok 2021 – 2025, kde SDH má za povinnost předat na OSH ČMS J. Hradec: 1x Zprávu o VH SDH, 2x Přílohu k RL sídlo, 1x příloha Složení zvolených funkcí SDH, 1x Výpis z usnesení VH SDH, 1x Souhlas se zápisem do SR a to vždy v originálních provedeních (NE kopie). Sbory si nesmí zapomenout vždy 1 originální výtisk od každého dokumentu vystavit navíc pro svůj SDH k založení.

Členské příspěvky na rok 2021 by měly být uhrazeny do 11. 12. 2020 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Také je často viděn jev, že složenkou zaplatíte za členy, které máte teprve přijímat, což NELZE, členský příspěvek se teprve hradí až po přijetí členů, nikoli dopředu.

 

Pozor na ODHLÁŠENÍ ČLENŮ, které je také do 11.12.2020. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! Odhlásit člena můžete zasláním e-mailu na OSH a v odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

Národní sportovní agentura realizovala sérii roadshow za účelem svého představení a zejména představení připravovaných dotačních programů. Setkání v krajích bohužel s ohledem na pandemii SARS-CoV-2 byla přerušena. Ale nabízí Vám zde k dispozici stručný přehled témat, která se na setkání se zástupci NSA prezentují. 

Některé dotační tituly budou dostupné i pro naše sportovní oddíly SDH.

 

 

ROADSCHOW NSA otevřete ZDE 

Ministr vnitra Jan Hamáček a generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba požádali starostu SH ČMS Jana Slámečku o pomoc při obsazení míst v okrskových volebních komisích z řad členů SH ČMS. Dopis máte v náhledu zde v příloze.

 

DOPIS – volby k náhledu otevřete ZDE

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od ledna musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat  hromadně prostřednictvím SH ČMS! Z tohoto důvodu ty Sbory, které pořádají či se účastní pohárových soutěží, lig a dalších jiných soutěží mají za povinnost registraci do rejstříku Národní sportovní agentury. Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let. Registraci můžete provést na www.rejstriksportu.cz. Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do  nebo si stáhněte zde v odkazu.

 

Manuál NSA-registrace můžete stáhnout ZDE

 

Kancelář OSH ČMS Jindřichův  Hradec bude otevřena zástupcům SDH od 1. 6. 2020 a to za předpokladu předem telefonicky domluvené konzultace konkrétní problematiky a dodržení těchto hygienických podmínek:

1/ při osobním kontaktu odstup 2 m

2/ vstup bude umožněn pouze osobám s ochranou úst a nosu

3/ po vstupu provedete dezinfekci rukou

 

Opatření HZS Jčk J. Hradec otevřete a naleznete ZDE.

Na OSH ČMS Jindřichův Hradec každý Sbor dobrovolných hasičů obdržel Přihlášky – evidenční karty všech svých členů. Přihlášky se měly z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů) podepsat a co nejdříve odevzdat zpět na OSH ČMS Jindřichův Hradec.  Žádáme níže uvedené Sbory, kteří dosud nevrátily podepsané Přihlášky a evidenční karty členů zpět na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec, aby tak co nejdříve učinily!

 

Borová, České Velenice, Člunek, Dačice, Dešná u Dačic, Horní Němčice, Horní Pole, Jilem, Kunějov, Lodhéřov, Mosty, Pohoří, Popelín, Příbraz, Radlice, Stará Hlína, Světce, Valtínov, Velký Ratrmírov

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Bc. Milan Garhofer

mobil: 728 888 240


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat