Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

administrator

POZOR !!!  Pro velký zájem ze strany SDH zasíláme přílohu pro zápis sumarizace Aktivity SDH předtisku Hlášení SDH, stačí po každé akci vypsat počty a ty se Vám na konci tabulky vždy automaticky načtou a ke konci roku stačí je jen do předtisku Hlášení SDH přepsat. Pro evidenci, si jednotlivé tabulky můžete i koncem roku vytisknout, pak jen smažete všechny zápisy aktivit a během následujícího roku budete provádět nové zápisy Vaší aktivity. Tento soubor tabulek obsahuje jako poslední tabulku i Taktická a prověřovací cvičení.

 

 Aktivita k Hlášení SDH + Takt.prov.cvičení       ke stažení ZDE

VÝZVA !!!  Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

POZOR !!!  Stáhněte si nové tabulky na vyznamenání zde v sekci DOKUMENTY → složka STATUT VYZNAMENÁNÍ → podsložka ŽÁDOSTI O VYZNAMENÁNÍ.

Jména členů si v tabulce 1-Žádost o vyznamenání SDH musíte znova přepsat, stejně tak i v 2-Evidence udělených vyznamenání SDH, ostatní můžete ze starých tabulek překopírovat. Žádost o vyšší vyznamenání si jen stáhněte, tu vypisujete až při požádání.

Vážené sestry starostky a bratři starostové,

dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o oslovení SDH, které mají prapor a budou mít zájem se zúčastnit slavnostního setkání praporů u příležitosti 100. Výročí založení Československa, které proběhne 15. září 2018 od 13,00hod v rámci Trocnovských slavností v Trocnově. Pokud by účast potvrdilo 10 – 15 SDH z každého okresu, tak by to myslím přispělo k důstojnosti celé akce. Počty SDH mi prosím pošlete do 22.června, aby byl čas objednat stuhy.

 

Za spolupráci předem velice děkuji a přeji krásné červnové dny, s úctou  

Mgr. Jiří Žižka

ředitel pobočky HVP, a.s.

starosta SHČMS Jihočeského kraje

Lannova 63,37001 České Budějovice

zizka@hvp.cz

V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s tímto výročím, mimo konání různých oslav, byla navržena a schválena SH ČMS pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i  fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany (viz příloha). Medaile mohou udělit SDH, OSH, KSH a SH ČMS.  Distribuci bude provádět OSH ČMS Jindřichův Hradec na základě sumarizačních objednávek.  Cena za kus je 150,- Kč (vč. DPH). Závazné objednávky zasílejte na email: oshjh@seznam.cz do 31. května 2018.

držitelé průkazu rozhodčí, kteří se zúčastní okresních soutěží v roce 2018, se musí závazně nahlásit z důvodu stravného na OSH ČMS Jindřichův Hradec do termínů, které jsou v OZ soutěží, nenahlášený rozhodčí nebude započítán do stravy. Pro přehled:

 

5.5.2018 okr. soutěž PS muži a ženy              do 19.4.2018

26.5.2018 okr. soutěž hry Plamen MH+D       do 11.5.2018

6.10.2018 okr. soutěž ZPV MH+D                  do 21.9.2018

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích.  Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) a tiskopisy i se vzory. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poznámky pod originál podpisový záznam) do 31.3.2017 na:  Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      možno stáhnout ZDE

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2016    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2016      možno stáhnout ZDE

 

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2017    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2017      možno stáhnout ZDE

 

VZOR průvodního dopisu – podvojné účetnictví        ke stažení ZDE

VZOR – příloha č. 2 (2 strany – jen náhled)

VZOR – příloha č. 3 (3 strany – jen náhled)

 

 

  

 

Dne 5.5.2018 se koná okresní soutěž v PS muži a ženy v Halámkách. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. dubna 2018.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS + přihlášky       ke stažení ZDE

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2018, který naleznete ve složce SOUTĚŽE v oddílu KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ. Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“. Dále v Kalendáři soutěží OSH rok 2018 nebudou dodatečně prováděny změny.

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Problematika členských průkazů je následující:

 

 

Plastová průkazka – velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 cm, výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-Kč za kus. Na členském průkazu jsou povinné fotografie, a proto si každý Sbor digitálním fotoaparátem vyfotí své členy, velikost foto na pas, tzn. výška 4,5 x šířka 3,5 cm, ve formátu jpg. je následně přehraje do počítače, kde ke každé fotografii nadepíše Příjmení jméno a ročník narození (mezi ročníkem nemusí být čárka)př. Pondělíček Lukáš 1972, následně nahraje na flash disk a soubor všech členů najednou v SDH přiveze na OSH, které jim fotografie nahraje na centrální evidenci SDH. Průkazka může obsahovat symbol EYCA (European Youth Card=Evropská karta pro mladé)a je pouze pro členy od 3 do 30 let, kterou lze využít slevy a výhody pro cestování, kulturu, ubytování, stravování, sport, dopravu, nakupování, služby či vzdělávání. Požádat se ale musí na zvláštním formuláři a tento symbol má platnost pouze 4 roky – podmínka této organizace, slevy platí max. po dobu 4 let – průkazka pak bude stát od 3 do 18 let 10,- Kč a od 18 do 30 let věku 30,- Kč. Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci           

daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2017 do 31.3.2018) a tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek