Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Novinky

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 je možno si stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2018 bude

do 31. ledna 2019.

Inventura za rok 2018 bude probíhat ve dnech 2. ledna – 4. ledna 2019. Po tuto dobu bude OSH ČMS Jindřichův Hradec uzavřeno.

Vyzvedněte si na OSH ČMS Jindřichův Hradec Přihlášky a evidenční karty členů SH ČMS, které změnily podobu z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Přihlášky se musí podepsat a odevzdat zpět do 30.9.2018

POZOR !!!  Pro velký zájem ze strany SDH zasíláme přílohu pro zápis sumarizace Aktivity SDH předtisku Hlášení SDH, stačí po každé akci vypsat počty a ty se Vám na konci tabulky vždy automaticky načtou a ke konci roku stačí je jen do předtisku Hlášení SDH přepsat. Pro evidenci, si jednotlivé tabulky můžete i koncem roku vytisknout, pak jen smažete všechny zápisy aktivit a během následujícího roku budete provádět nové zápisy Vaší aktivity. Tento soubor tabulek obsahuje jako poslední tabulku i Taktická a prověřovací cvičení.

 

 Aktivita k Hlášení SDH + Takt.prov.cvičení       ke stažení ZDE

VÝZVA !!!  Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

POZOR !!!  Stáhněte si nové tabulky na vyznamenání zde v sekci DOKUMENTY → složka STATUT VYZNAMENÁNÍ → podsložka ŽÁDOSTI O VYZNAMENÁNÍ.

Jména členů si v tabulce 1-Žádost o vyznamenání SDH musíte znova přepsat, stejně tak i v 2-Evidence udělených vyznamenání SDH, ostatní můžete ze starých tabulek překopírovat. Žádost o vyšší vyznamenání si jen stáhněte, tu vypisujete až při požádání.

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Hlášení o činnosti SDH musí každý Sbor odevzdat s originál podpisy a razítkem do 31. ledna 2018, předtisk je zde ke stažení, ale od minulého roku se nezměnil, takže by stačilo si přepsat rok 2017. Také věnujte prosím pozornost Vysvětlivkám, které jsou součástí těchto webových stránek a to v oddílu DOKUMENTY, kde si najdete kolonku HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH.

 

Předtisk na Hlášení o činnosti SDH                   ke stažení ZDE 

Členské příspěvky 2018

Členské příspěvky na rok 2018 by měly být uhrazeny do 15.12.2017 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Upozornění o nezaplacení čl. příspěvků bude zasíláno na emailové adresy.

Jen pro info přeplatky SDH rok 2017: 1x SDH Příbraz

 

Pozor na odhlášení členů, které je také do 15.12.2017.Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

 

Valné hromady– se konají v průběhu září až prosinec 2017. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2017 a jeho hospodaření. Zaměření činnosti SDH na rok 2018. Plán činnosti výboru SDH na rok 2018.Zprávu revizora rok 2017 a veškeré informace, které Vám byly poskytnuty na webových stránkách OSH. 

 

Dne 22.4.2017 byly schváleny nové Stanovy SH ČMS s účinností od 1.9.2017, které máte také pověšeny na webových stránkách v oddílu DOKUMENTY. Mimo jiných změn, je zde v oddílu čtvrtém Čl. 81 již stanoven pouze revizor, tzn., že každý SDH v letošním roce zvolí pouze revizora a zruší s účinností od roku 2018kontrolní revizní radu, což se bude týkat těch SDH, kteří mají stav 30 členů a více a tuto radu měli zvolenu. 

Z důvodu přesné specifikace zákona byl vydán nový dokument při volbě nového starosty ve Sboru dobrovolných hasičů. Tento dokument nahrazuje 2 předtisky a to: stávající Souhlas + Čestné prohlášení starosty. Tento nový dokument můžete stáhnout zde a také ho naleznete v oddílu DOKUMENTY, složka PŘÍLOHY K RL SDH A DALŠÍ DOKUMENTY, podsložka ZÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU.

 

Zápis do Spolkového rejstříku můžete stáhnou i ZDE.

Dne 8.9.2016 byly SH ČMS přečíslovány Registrační čísla  všech SDH a přečíslování všech osobních čísel členů SDH. Registrační číslo SDH si můžete najít na těchto webových stránkách v kolonce SDH, kde je také pod příslušným SDH uvedeno i jeho IČO a kontaktní emailová adresa. Osobní  čísla si pak najde každý Sbor na nových členských  průkazech.

 

Pozn. Nová Registrační čísla již také vypisujte na Hlášení o činnosti SDH a přepište si do elektronických Příloh k Registračnímu listu, kde jak uvidíte, zůstane jedna kolonka vzadu prázdná.     

Dle novely Zákona 549/1991 o soudních poplatcích, §11, odst. 1, písm. k, jsou od 1.7.2016 spolky za registraci a změny ve spolkovém rejstříku od poplatků zápisu osvobozeny.

 

Kancelář SH ČMS připravuje Metodický pokyn, který zveřejní do konce měsíce na svých stránkách.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich