Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Novinky

Dnes, tj.  29. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen e-mail, kde byl termín odevzdání tohoto formuláře – vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů posunut na 31. března 2019 (viz e-mail v příloze).  Na Příloze č. 1 bude otisk razítka SDH a originální podpis a odevzdáte ji pak na OSH ČMS J. Hradec. Také se zde dočtete, že tento formulář budete pak odevzdávat každým rokem a to v daném původním termínu.

 

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                           ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

Dnes, tj.  25. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen požadavek o vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů (viz v příloze ke stažení), která se má odevzdat do 31. ledna 2019. Zejména to platí pro SDH, kteří se zapojují do různých soutěží – viz příloha ke stažení Směrnice sportovních oddílů SH ČMS – schválena VV SH ČMS 7.12.2018 a podepsána 8.12.2018), kterou pečlivě pročtěte. Také máte v příloze email SH ČMS od pana Michala Kolky.

 

 

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS.doc             ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                            ke stažení ZDE

kancelář SH ČMS připravila Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

 

Směrnice plnění GDPR ke stažení ZDE

Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

Vyzvedněte si IHNED na OSH ČMS Jindřichův Hradec Přihlášky a evidenční karty členů SH ČMS, které změnily podobu z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Přihlášky se musí podepsat a co nejdříve odevzdat zpět na OSH ČMS Jindřichův Hradec.

Valné hromady se konají v průběhu září až prosinec 2018. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2018 a jeho hospodaření. Zaměření činnosti SDH na rok 2019. Plán činnosti výboru SDH na rok 2019. Zprávu revizora rok 2018 a veškeré informace, které Vám byly poskytnuty na webových stránkách OSH. 

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 je možno si stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2018 bude

do 31. ledna 2019.

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Dne 8.9.2016 byly SH ČMS přečíslovány Registrační čísla  všech SDH a přečíslování všech osobních čísel členů SDH. Registrační číslo SDH si můžete najít na těchto webových stránkách v kolonce SDH, kde je také pod příslušným SDH uvedeno i jeho IČO a kontaktní emailová adresa. Osobní  čísla si pak najde každý Sbor na nových členských  průkazech.

 

Pozn. Nová Registrační čísla již také vypisujte na Hlášení o činnosti SDH a přepište si do elektronických Příloh k Registračnímu listu, kde jak uvidíte, zůstane jedna kolonka vzadu prázdná.     

Dle novely Zákona 549/1991 o soudních poplatcích, §11, odst. 1, písm. k, jsou od 1.7.2016 spolky za registraci a změny ve spolkovém rejstříku od poplatků zápisu osvobozeny.

 

Kancelář SH ČMS připravuje Metodický pokyn, který zveřejní do konce měsíce na svých stránkách.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich