Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Pozvánky

Dne 25. ledna 2020 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:00 hodin. Jelikož začíná pětileté funkční období od roku 2020 do roku 2025, je toto Shromáždění delegátů velmi důležité a tudíž povinné. Klíč pro volbu delegátů: 1 delegát na 10-50 členů v SDH a 2 delegáti na 50-100 členů v SDH. Sbory, které mají 10 a více žen vyšlou ještě 1 ženu jako delegátku. V příloze máte k dispozici ke stažení Pozvánku-návratku, každý delegát bude mít vyplněnou svou návratku, která musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 10. ledna 2020

 

Pozn.:     

V lednu 2019 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání předtisku Hlášení o činnosti SDH 2019 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění delegátů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění delegátů SDH             ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek