Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

PŘIHLÁŠKY

pokud chcete přihlásit nového člena do Sboru dobrovolných hasičů, musí se zástupce SDH dostavit osobně na Okresní sdružení hasičů ČMS v J. Hradci, kde předloží vyplněnou Přihlášku a evidenční kartu opatřenou razítkem a podpisem starosty SDH a podpisem člena (u mladých hasičů zákonným zástupcem). Na základě tohoto bude vystaven členský průkaz, který zástupce SDH zaplatí i s poplatkem za členský příspěvek. Na přihlášce musí být vyplněny všechny zadané údaje:  Člen SH ČMS SDH (členství, buď se přeškrtne mladý hasič, pokud se jedná o hasiče nebo naopak), Jméno, Příjmení, titul, rodné číslo, Bydliště: místo a číslo popisné (nebo ulici a číslo popisné), směrovací číslo s podací poštou.

 

 

ODHLÁŠKY

odhlásit člena můžete buďto písemně či telefonicky, a to vždy nejpozději do poloviny příslušného roku. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena. V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení, jméno s rodným číslem odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácena průkazka.

 

 

HASIČ_ Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS si můžete stáhnout ZDE

MH_ Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS si můžete stáhnout ZDE

 

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich