Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

PŘÍLOHA Složení zvolených funkcí SDH

Vypisují jen ty Sbory dobrovolných hasičů, kteří mají změny funkcí, a nadále se vystavuje ve 2 originálech. Příloha se vypisuje jen elektronicky a byla všem Sborům již vyplněná zaslána na email s pokynem, abyste si ji trvale uložili na plochu, jelikož ji budete potřebovat při případných změnách.

 

Jen pro připomínku funkce, které jsou povinné, jako je starosta, velitel, jednatel, hospodář, preventista, vzdělavatel-organizační referent, strojníci, revizor účtů do 30 členů, nebo Kontrolní revizní rada – ta působí ve Sborech, kde činí členská základna alespoň 30 členů – rada musí být tříčlenná a to: předseda KRR, revizor účtů, člen KRR Dále si Sbor může zvolit náměstka starosty, zástupce velitele, kronikáře, referenta MTZ, referenta CO a ZS – ochrana obyvatelstva, referentku žen, člena výboru. U SDH s menším počtem členů lze některé funkce sloučit. Tudíž si dávejte pozor na funkce, které jsou neslučitelné, jako je např. starosta a hospodář – nemůže vykonávat tuto funkci starosta, kontroluje hospodáře, a tudíž nemůže kontrolovat sebe. Dále velitel a strojník atd. Toto Vám bylo již vysvětleno ve Zpravodaji OSH, kde jsme Vám již po několikáté zaslali i Rukověť funkcionáře SDH (popis náplně funkce).

 

Pro připomínku: dole na této Příloze máte členy výboru, z hlediska svých funkcí jsou již ve Výboru SDH – starosta, náměstek starosty, velitel, jednatel, hospodář – ty tudíž nemusíte dolů již vypisovat – vypisujete jen ty ostatní při dodržení podmínky lichý z hlediska hlasování, ten Sbor, který nemá náměstka, zvolí ještě tedy jednoho člena Výboru, aby členů bylo 5, ale to neznamená, že si nemůžete zvolit Výbor, jak velký chcete, jen musíte dodržet podmínku- lichý-může tedy být 7, 9, 11,13 členný atd. Nezapomeňte, vyhotovuje se ve 2 originálech, kdy 1x si originál založí SDH do svých dokumentů a 1x originál odevzdá nebo pošle na adresu OSH ČMS J. Hradec, která je uvedena v záhlaví těchto www stránek.

 

Vzor Složení zvolených funkcí SDH si můžete stáhnout ZDE.

 

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek