Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích.  Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) a tiskopisy i se vzory. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poznámky pod originál podpisový záznam) do 31.3.2017 na:  Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      možno stáhnout ZDE

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2016    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2016      možno stáhnout ZDE

 

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2017    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2017      možno stáhnout ZDE

 

VZOR průvodního dopisu – podvojné účetnictví        ke stažení ZDE

VZOR – příloha č. 2 (2 strany – jen náhled)

VZOR – příloha č. 3 (3 strany – jen náhled)

 

 

  

 

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain