Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) VZOR dopisu a příslušné tiskopisy. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poslední kolonky pod originál podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky-starosta SDH) do 31.3.2019 na: Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn SDH o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      ke stažení ZDE

 

MP_VZOR průvodního dopisu pro SR-podvojné  účetnictví      ke stažení ZDE

 

1_Příloha2_jednoduché účetnictví     ke stažení ZDE

 

1_Příloha3_podvojné účetnictví     ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich